Vil du gerne have en besøgsven?
Vil du have en fast besøgsven eller vil du hellere have besøg i en kortere periode f.eks. efter en operation, hvor du ikke er så mobil?

Eller har du overskud til at være besøgsven?
Til at besøge et menneske i en længere eller kortere periode,  hvor der er særligt brug for det? 

Så kontakt også gerne Besøgskredsen.

Besøgskredsen ligger som en frivilliggruppe under Skæring Kirkes diakoni.

Som noget helt nyt vil besøgskredsen arbejde på at samle både besøgsvenner og værter til et arrangement, hver 2. måned inviteres derfor alle både besøgsværter og besøgsvenner til et arrangement i kirken eller til et sted i lokalområdet.

Læs meget mere om at være besøgsven og -vært i Skæring Kirke via dette link


Kontaktpersoner: Kirketjener Karin Grum-Schwensen
telefon 22 31 22 80