MENIGHEDSRÅD

Svend Børge Jensen, Formand
sb@munkebakkevej.dk
Tlf.: 2021 3211

Jeg var medlem af Egå Menighedsråd i 6 år i halvfjerdserne.

I Skæring Menighedsråd vil jeg bakke op om alle de aktiviteter, der foregår i kirken nu, men gerne være med til at se, om der kan justeres på nogle ting.

Jeg vil arbejde for, at vores søndagsgudstjenester bliver grundpillen for alle aktiviteter i kirken, gerne lave nogle ”Festgudstjenester” ved særlige højtider og årstider, hvor alle sejl bliver sat til. Det næste som ligger mig meget på sinde er, at det fantastiske personale, vi har i kirken, skal have så gode arbejdsbetingelser som muligt, så de føler sig værdsat.


Jesper Højmose Kristensen, Næstformand - Tlf.: 6128 6748
jesper@hoejmose.dk

Menighedsrådet har nu i godt 20 år skabt store kirkelige og kulturelle oplevelser til glæde for både unge og gamle i Skæring Sogn, og det vil jeg arbejde for, at vi skal blive ved med i de kommende 4 år.

Dette skal vi gøre ved hele tiden at udtænke, hvordan der kan skabes nyt, samtidig med at det gode bestående styrkes.

I starten af perioden skal vi desuden sammensætte vort fremtidige præstehold ved i foråret 2017 at ansætte en præst, som sammen med Gitte Wamberg giver os den kirkelige betjening, som menigheden har fortjent.


Karsten Madsen, Kasserer
Karstenmadsen51@gmail.com

For mig er kristen tro udgangspunkt for kirkens liv. Med min baggrund vil jeg gerne være med til at tage ansvar for, at menighedens liv og vækst har gode vilkår i Skæring.

Jeg mener, at alle gode kræfter i sognet skal tale og arbejde sammen om kristen forkyndelse for børn og unge.

Jeg håber, at kirken ved samarbejde også kan komme trængende i møde.

Således er fællesskab i Skæring Kirke – og i en bredere forstand – vigtigt for menighedens liv. 

Anne Birgitte Lindgren
annelindgren@live.dk 

Linda Oddershede, Kontaktperson
oddershede.linda@gmail.com

Jeg vil arbejde for, at kirken - i dialog med skolen og de frivillige foreninger - er en synlig og aktiv kulturbærer i lokalsamfundet. For mig er det vigtigt, at:

- kirken finder nutidige måder at kommunikere med moderne mennesker på.
- kirken sætter menneskelige grundvilkår og tilværelsesspørgsmål på dagsordenen, gerne på mange forskellige og kreative måder.
- kirken medvirker til respekt og tolerance, også over for andre trosretninger og livsopfattelser.
- kirken er et velegnet oplevelsesrum for læring og religiøs, historisk og kulturel forståelse. 

Hans Lavdal Jakobsen
hanshome@earmaster.com

Jeg er civilingeniør fra DTU og har i 20 år været ejerleder af firmaet EarMaster, som laver software til musikere.

I en kaotisk verden fuld af meningsløshed er kirken og dens værdier et livsfundament, som jeg gerne vil gøre mere synlig i Skæring.

Jeg ønsker, at alle i Skæring må opleve den ro, tryghed og mening, som kirkens rammer og troen på Gud giver.


Inger Ubbesen
ingerubbesen@gmail.com

Har arbejdet med musik og pædagogik i folkeskolen og på læreruddannelsen.

Som medlem af menighedsrådet vil jeg gerne arbejde for at videreudvikle traditioner og tiltag for det kirkelige arbejde, som handler om at skabe meningsfulde fællesskaber, så kirken er et sted, hvor vi kan mødes, inspireres, beriges og tale sammen om det, der betyder noget for ’det gode liv’.

I den forbindelse ser jeg kunsten – musik, litteratur, film, billeder som livgivende og væsentlige inspirationskilder.


Søren Christensen
swcfdf@gmail.com

Jeg er klar til at tage en periode mere i Menighedsrådet. Vi skal i foråret ansætte en ny præst; det arbejde vil jeg gerne være med til.

I øvrigt forkyndes verdens bedste budskab i kirken, det vil jeg gerne, i et samarbejde med de ansatte, de øvrige i menighedsrådet og frivillige være med til at udbrede:

Ved at kirken bliver synlig for alle i Skæring, på alle medieplatforme.

Jeg har et ønske om at samle menigheden ved 4 årlige kirkedage med gudstjeneste, frokost, korsang og hvor alle sejl bliver sat til.

Måske skal vi genoplive Kirkefestivalen eller på anden måde udnytte udearealerne – kirketorvet.

At vi arbejder med og bliver inspireret af vores venskabsmenighed i Kyerwa i Tanzania.

Jeg ønsker, at vi har en kirke, hvor alle føler sig velkomne.    


Marianne Mørk
Mariannem@youmail.dk

 

 

KALENDER