Menighedsrådets arbejde

Menighedsrådet er kirkens bestyrelse. Vi er både med til at lægge linierne for hvilke aktiviteter der skal foregå i Skæring kirke, og ansvarlige for drift og økonomi.

I undermenuen til venstre, kan du se referater fra vores møder.

Formandens blog