Tirsdag d. 18. august 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:00

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020

- Menneske søges!

Menighedsrådets nuværende valgperiode slutter til november,så der skal i år vælges et nyt menighedsråd. Som medlem af den danske folkekirke kan du gøre en lokal indsats - om du er skarp til tal eller brænder for sociale tiltage. Godt halvdelen af det nuværende råd er villige til genvalg, så der bliver måske blot behov for supplering.

ORIENTERINGSMØDE

Til orienteringsmødet vil det nuværende menighedsråd orientere om den forløbne periode 2016-2020. Du vil høre om kirkens økonomi samt om, hvad der primært har været lagt vægt på i kirkens liv. Desuden bliver der en orientering om valgets afvikling, og om vigtige datoer og regler for menighedsrådsvalget.

VALGFORSAMLING

Tirsdag den 15. september kl. 19.00

Ved valgforsamlingen opstilles der en liste af kandidater samt suppleanter til det nye menighedsråd. Denne aften stemmes der om, hvem der skal være kandidat, og hvem der skal være suppleant på listen. Herefter har alle, der ønsker at opstille på en liste, 4 uger til at indlevere en sådan. Sker dette ikke, er den valgte liste lig med det nye menighedsråd. Kommer der en alternativ liste i løbet af de 4 uger, skal der være afstemningsvalg tirsdag den 17. november. Dette afstemningsvalg er ligesom et folketings- regions- og kommunalvalg med stemmebokse og alt det andet tilhørende.

Det nye menighedsråd konstituerer sig i løbet af november måned og tiltræder 1. søndag i advent og fungerer 4 år frem.